กิจกรรมรดน้ำขอพรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2567 (11/4/67)
11 เม.ย. 2567
25
0
กิจกรรมรดน้ำขอพรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมรดน้ำขอพรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2567 (11/4/67)

          วันอังคารที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ(นายชาญวิทย์ ธานี)” เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2567 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีจิรทัต สวรรคทัต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานฯ เป็นผู้นํากล่าวอวยพรและขอพรจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นท่าน กษ. ได้กล่าวอวยพรแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานฯ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามเหมาะสม ฉลองการขึ้นปีใหม่ของไทย สรงน้ำพระ ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย นับเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในสำนักงาน ดังคำขวัญที่ว่า “สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสืบสานสงกรานต์วิถีไทย สานใจ สู่สากล”

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง