หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 (11/4/67)
11 เม.ย. 2567
32
0
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 (11/4/67)

          วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมงานรดน้ำขอพรผู้บริหารจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 สืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธาน นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นํากล่าวอวยพรและขอพรจากผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ได้กล่าวให้พรผู้มาร่วมงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จากนั้นรองผู้ว่าฯ นําหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ 

           วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ งดงาม และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้ "น้ำ" เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี 

          แนวทางที่พึงปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย คือ 
          1) การบำเพ็ญกุศล ด้วยการตักบาตร หรือนำอาหารไปถวายพระที่วัด รักษาศีล และสรงน้ำพระพุทธรูป                

          2) การทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว 
          3) การรดน้ำ เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ
          4) การเล่นรดน้ำและสาดน้ำ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติ พี่น้องและมิตรสหาย ด้วยการเล่นอย่างสุภาพพร้อมกับกล่าวคำอวยพรให้มีความสุข คำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ไม่เล่นสาดน้ำรุนแรง หรือเล่นเกินขอบเขต ไม่ดื่มสุรา ตลอดจนแต่งกายให้เหมาะสม 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง