ร่วมประเพณี “หาบน้ำเขื่อนฮดพระธาตุ” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567
12 เม.ย. 2567
29
0
ร่วมประเพณี“หาบน้ำเขื่อนฮดพระธาตุ”
ร่วมประเพณี “หาบน้ำเขื่อนฮดพระธาตุ” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567

    วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 นายธนะสิทธิ์  ธนากีรตินันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางแสงเดือน  โคตรนาวัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวธนัฎฐา  ฐานวิเศษ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประเพณี “หาบน้ำเขื่อนฮดพระธาตุ” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 เพื่อนําสรงรดแด่พระธาตุชัยภูมิด้วยนํ้าอันมีคุณต่อสรรพชีวิตตั้งมั่นศรัทธาตอบแทนถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 โดยมี นายอนันต์  นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางศิริพร  นาคนิยม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธาตุชัยภูมิ ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง