..สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
12 เม.ย. 2567
29
0
..สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
..สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
..สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ในพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวสุรางคนางค์ พรมแตง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำบุคลากรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดพิจิตร ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”ณ จุดตรวจสามแยกเข้าวัดท้ายน้ำ (จุดใหม่) และจุดตรวจสี่แยกตลาดสดเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งนำเครื่องดื่ม มอบให้้้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้ง 2 จุด.

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง