"ทปษ.บุญสิงห์" เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ จังหวัดตราด
19 เม.ย. 2567
237
0
ทปษ.บุญสิงห์เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ
"ทปษ.บุญสิงห์" เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ จังหวัดตราด

"ทปษ.บุญสิงห์" เตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ จังหวัดตราด

     นายบุญสิงห์ วรินทร รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพจังหวัดตราด โดยมีนายศักดินัย นุ่มหนู ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ นางสาวอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง นายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดตราด นายประภาส พรมโสดาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยยึดหลักการ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" จึงได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เน้นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการปลูกทุเรียนคุณภาพให้แก่เกษตรกรในเขตภาคตะวันออก

     ทั้งนี้ ทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุด โดยมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากปัจจัยความต้องการบริโภคทุเรียนในตลาดจีนที่มีมากขึ้น และปริมาณผลผลิตทุเรียนในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ การขยายช่องทางการขาย และการเพิ่มช่องทางขนส่งทางรางผ่านรถไฟความเร็วสูงจีน – สปป.ลาว ช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกในการขนส่งได้มากขึ้น จากปริมาณความต้องการทุเรียนส่งผลให้เกษตรกร โดยคาดการว่าผลผลิตทุเรียนของจังหวัดตราดจะออกสู่ตลาดรวมทั้งสิ้น 96,903 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 8.26 หรือประมาณ 7,296 ตัน เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ของจังหวัดตราด โดยก่อนหน้านี้จังหวัดตราดได้ออกประกาศจังหวัดตราด เรื่องมาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด รวม 3 ฉบับ ทั้งในเรื่องของโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน และการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละพันธุ์ อีกทั้งยังได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด โดยในพื้นที่จังหวัดตราดจะมีจุดสกัดรวมทั้งสิ้น 4 จุด คือ 1) จุดตรวจบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2) จุดสกัดบ้านนาแกลง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง 3) จุดสกัดด่านคลองลึก ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ และ 4) จุดสกัดตู้ยามเทพประทานพร ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด โดยมีพิธีเปิดจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดตราด ปี 2567 (Kick off) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง