นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงคันไถ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567
18 เม.ย. 2567
101
0
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงคันไถ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567
นายกฤษอุตตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงคันไถ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงคันไถ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงคันไถ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ณ อาคารเก็บรักษาคันไถ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมในพิธี ซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร เป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงาม โดยจะกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา อันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง