ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
20 เม.ย. 2567
80
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มคลองประเวศบุรีรมย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ

วันที่ 18 เมษายน 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มที่สูงกว่าปกติในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ โดยลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงมาช่วยระบายเพิ่มเติม พร้อมระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม เพื่อเร่งผลักดันน้ำที่มีค่าความเค็มออกจากคลอง ลดปริมาณค่าความเค็มให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ให้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถสูบน้ำจากคลองมาผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกัน รมว.กษ. ยังได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้โดยเร็วที่สุด

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง