ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2567
13 พ.ค. 2567
39
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2567
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2567 และลงพื้นที่ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอรรถกร ศิริลัทธยากร) ณ ประตูระบายน้ำท่าหัวลบ ต.วังไคร้ จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหาทางด้านการเกษตรจากประชาชนในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าหัวลบ ซึ่งการสร้างประตูระบายน้ำนี้จะบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง