นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
14 พ.ค. 2567
14
0
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
นายกฤษอุตตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7
เข้าร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีให้การต้อนรับ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย พร้อมด้วยนางอัศนีญา บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการหารือ
ในการประชุมหารือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต้นแบบโดยคัดเลือกสินค้าที่มีความเป็นไปได้ที่จะให้เกิดการพัฒนา สนับสนุนเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์รวมกัน

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง