นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
14 พ.ค. 2567
23
0
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
นายกฤษอุตตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำพื้นที่จังหวัดนำร่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางอัศนีญา บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมสมองที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ มีแผนและแนวทางการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ร่วมกัน ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติร่วมกันในการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ โดยคัดเลือกสินค้าที่มีโอกาสในการพัฒนาสู่มูลค่าสูง และสามารถสร้ายรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง