นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อประสานงานดูแลสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
23 พ.ค. 2567
54
0
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อประสานงานดูแลสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
นายกฤษอุตตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อประสานงานดูแลสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อประสานงานดูแลสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) เขตตรวจราชการที่ 7
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อประสานงานดูแลสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการจัดทำแผนแก้ไขหนี้สินของสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด โดยมีนายสมบัติ อยู่สุข สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ นางสาวขรริน ถวิลหวัง ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและรับเรื่องร้องเรียน สป.กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านทางประชุมทางไกล Zoom meeting
โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรร์กรุงเทพ จำกัด และในการนี้ได้ให้คำแนะนำในการพิจารณาแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(เจ้าหนี้) โดยเฉพาะให้คำแนะนำด้านแผนฟื้นฟูสถานะทางการเงินของสหกรณ์ และแผนพัฒนาเพิ่มมูลค่าเกลือทะเล เพื่อเป็นช่องทางในการดำเนินกิจการสหกรณ์ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง