รองปลัดฯ เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติด้านการเกษตร
10 มิ.ย. 2567
27
0
รองปลัดฯ เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติด้านการเกษตร ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
รองปลัดฯเศรษฐเกียรติประชุมคณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติด้านการเกษตร
รองปลัดฯ เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติด้านการเกษตร

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างอนุบัญญัติด้านการเกษตรภายใต้ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 มิถุนายน 2567

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง