รับสมัครบรรพชาอุปสมบท ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๗๗ รูป
29 ก.พ. 2567
819
0
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ ๑๓๒ ปี
รับสมัครบรรพชาอุปสมบท
รับสมัครบรรพชาอุปสมบท ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๗๗ รูป
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง