ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ตลอดปี ๒๕๖๗
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพร
รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง