เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
1 ก.พ. 2560
1,357
774
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง