ตกลง
ตอบข้อหารือ กรณีเกษตรอำเภอวังสะพุง ขอหารือกรณีเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทโดยใช้บุคคลค้ำประกัน จะขอกู้เงินกองทุนได้หรือไม่
6 มี.ค. 2560
452
361