ตอบข้อหารือ กรณีอชก. ส่วนอำเภอบางระจัน ขอหารือเรื่องหลักประกัน 50% ของวงเงินกู้ จะนำที่ดินของบุคคลอื่นค้ำประกันเพิ่มเติมได้หรือไม่
24 พ.ค. 2559
348
174
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง