ตกลง
ตอบข้อหารือ กรณีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ขอหารือ 7 กรณี 1.กรณีทำ 2 สัญญาและระยะเวลาทำสัญญาเกิดขึ้นไม่นาน
12 ม.ค. 2560
471
2,066