ตกลง
ตอบข้อหารือ กรณีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ขอหารือ 7 กรณี 3.กรณีมีรายได้เพียงพอชำระหนี้ด้วยตนเองได้
12 ก.พ. 2560
442
530