สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)
21 มิ.ย. 2562
271
236
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง