เอกสารยุทธศาสตร์ แผนงาน ด้านความมั่นคง ปี 2561
5 ม.ค. 2561
1,836
629
การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2561 (กรส.61) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 135)
พลตรีชนินทรโพธิวัฒนางค์กูรรองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึก โดยมี นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักด้านอาหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยประสานงานหลักด้านอาหาร ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านอาหาร
ทดสอบแผนการแก้ปัญหาตามภาวะวิกฤติของหน่วยประสานงานหลัก
ทดสอบแผนการแก้ปัญหาตามภาวะวิกฤติของหน่วยประสานงานหลัก ทั้ง 10 หน่วยงาน
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง