โครงการประกวดแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆ (Positive memories)
22 เม.ย. 2565
403
573
โครงการประกวดแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆ (Positive memories)
โครงการประกวดแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆ (Positive memories)

เพื่อหลอมรวมบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดการสร้างความผูกพันและความรักในองค์กรตามแนวทางที่ผู้บิรหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด สำนักพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำโครงการประกวดแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดี ๆ (Positive memories) ภายใต้แผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง